FAQ

Jak detektor MMD01 funguje?

Detektor MMD01 funguje na principu detekce tlukotu srdce lidí a zvířat v kolových vozidlech.

Jak probíhá měření, může být řidič přítomen?

Po dobu měření musí být vypnutý motor a přídavná zařízení a ve vozidle nesmí být přítomny osoby ani zvířata.

Vadí použití déšť? Vítr? Jiné okolní podmínky?

Nepříznivé povětrnostní podmínky mohou negativně ovlivnit spolehlivost měření. Déšť výsledky měření negativně neovlivňuje, ale silný vítr nebo otřesy v blízkosti měřeného vozidla ano. Na detekci osob ve vozidlech naším detektorem při velmi nepříznivých povětrnostních podmínkách doporučujeme v případě falešné pozitivity měření opakovat.

Mohou kolem měřeného vozidla chodit lidé nebo se vozidla dotýkat?

Vozidla se při měření nesmí nikdo dotýkat a pro správnost měření doporučujeme, aby se v blízkosti vozidla po dobu měření nepohybovaly osoby.

Dokáže detektor zjistit, kolik osob se ve vozidle ukrývá?

Detektor detekuje pouze přítomnost osob nebo zvířat ve vozidle, nikoli jejich počet.

Dokáže detektor nalézt i zvířata?

Ano, dokáže nalézt zvířata od velikosti kokršpaněla výše.

Jaké jsou limity přístroje vzhledem k počasí?

Detektor lze používat od -20 do +40 °C, drobný déšť nevadí, detektor však nesmí být ponořen do vody.

Jaké jsou limity vzhledem k vozidlům?

Lze měřit všechna kolová vozidla s pneumatikami. Lze měřit i kontejnery, ale pouze pokud jsou umístěny na vozidle. Lze měřit rovněž osoby ukryté v cisternách či vozech se sypkým materiálem. Měřit lze i osoby ukryté ve skrytých přepážkách. Vozidla, kde nelze vypnout mražení či ventilátor lze měřit, ale s nižší spolehlivostí.

Jaká je životnost přístroje? Je nutná kalibrace?

Pokud nedojde k mechanickému poškození detektoru MMD01 a při správném zacházení s detektorem, počet měření není omezen. Kalibrace není nutná.

Lze vést statistiky měření?

Po každém měření je uvedeno na displeji číslo měření. Statistiku měření (Počet a výsledek měření) umíme uživatelům poskytnout, avšak pouze při námi provedeném servisním zásahu. Současní uživatelé postupují tak, že směna fyzicky zapisuje číslo měření a výsledek na začátku a na konci své činnosti.

Má detektor GPS či jiný lokátor? Je možné se s ním spojit na dálku?

Detektor není vybaven GPS technologií, je zcela bezpečný a nelze se do něj jakkoli nabourat.